Головний інженер

Загальний опис посади


Головний інженер — це одна з керівних посад компанії ЧЕКДОМ.

Головний інженер відповідає за технічну політику і напрями технічного розвитку компанії.


Посада головного інженера зобов`язує:

 • відповідального ставлення до виконання своїх посадових обов'язків;

 • недопущення помилкових дій чи бездіяльності;

 • недопущення неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції;

 • вжиття достатніх заходів з мінімізації утворення дебіторської заборгованості;

 • вміти швидко адаптуватися до впровадження нової техніки і прогресивної технології;

 • вміти працювати в режимі багатозадачності;

 • вміти організовувати роботу з мінімальними втратами трудових і матеріальних ресурсів компанії;

 • забезпечувати дотримання термінів і сроків виконання поставлених завдань підпорядкованими спеціалістами відділу інженерії та інших профільних спеціалістів.


Ви будете керувати інженерним бізнес - напрямком компанії ЧЕКДОМ, до складу якого входять:

 • цілодобова аварійна служба, яка працює в режимі 24/7/365;

 • відділ сервісного обслуговування внутрішньобудинкових систем житлових багагоквартирних будинків;

 • відділ сервісного обслуговування інженерних мереж бізнес споруд (ТЦ/ТРЦ);

 • відділ капітального будівництва та ремонту.


Ви будете підпорядковуватись та звітувати безпосередньо Генеральному директору та/або його профільному заступнику.


Завдання та обов'язки


 • організовує та контролює роботу сервісної служби;

 • забезпечує складання та виконання річного плану доходності компанії ЧЕКДОМ цього напрямку;

 • складає заявки на матеріали, інвентар, засоби індивідуального захисту;

 • складає сервісні плани робіт з обсуговування внутрішньобудинкових мереж багатоквартирних будинків;

 • аналізує причини аварій і пошкоджень на обє`ктах, які обслуговує компанія і розробляє плани їх усунення/ліквідації;

 • проводить обстеження об'єктів (багатоквартирних будинків, ТРЦ) та розраховує планові трудові, матеріальні, часові та вартісні показники витрат на майбутній операційний рік з помісячною розбивкою з врахуванням циклічності регламентних, обов'язкових робіт і ступеню аварійності такого об'єкта.

 • співпрацює з диспетчерською службою та менеджерами-управителями багатоквартирних будинків та забезпечує високий рівень комунікації з абонентами (клієнтами) компанії.

 • співпрацює з відділом бухгалтерського обліку та звітності в частині складання рахунків та актів виконаних робіт, формування плану закупівель товаро-матеріальних цінностей, тощо.

 • приймає безпосередню участь в тендерних закупівлях, які організовує компанія, виступаючи в ролі як замовника, так і виконавця.

 • самостійно планує графіки планових виїздів працівників для виконання регламентних робіт по обєктах, контролює і перевіряє результати виконання робіт.

 • забезпечує безперебійність роботи відділу інженерії у форматі 24/7/365.

 • звітує Генеральному директору про виконання бюджету, планових показників роботи відділів, результати роботи зі зменшення дебіторської заборгованості.

 • вміє складати кошториси, будувати та читати схеми, будівельну документацію та презентувати/захищати підготовлені проекти робіт.

 • планує роботу сервісного екіпажу з врахуванням рівня завантаженості автопарку компанії ЧЕКДОМ.


Кваліфікаційні вимоги

 • повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

 • Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування не менше 5 років.

 • Впевнений користувач ПК

 • Вільне володіння АВК, AutoCAD

Загальні вимоги

Головний інженер компанії ЧЕКДОМ, має технічне мислення, спостережливий, чітко виконує поставлені завдання, вміє самостійно приймати виважені, обгрунтовані та грамотні рішення, відповідальний до себе і до підлеглих, готовий до ненормованого графіку роботи та відряджень.

Місце роботи: м. Київ, Київська обл.

В перспективі: інші міста України

Додаткова інформація

 • випробувальний термін від 1-го до 3-х місяців

Мотивація та винагорода

Рівень заробітної плати: стартує від 30000,00 грн., і залежить від ступеню виконання плану доходності відділу.

На сьогодні, компанія ЧЕКДОМ обслуговує десятки багатоквартирних будинків на території м. Києва і Київської області, і дані показники охоплення ринку збільшуються в прискорених темпах, тому рівень вашої заробітної платні, насправді, немає меж і залежить виключно від вашого вміння грамотно управляти часовими і трудовими ресурсами.

Якщо Вас зацікавила данна вакансія просимо зв'язатися з нашим Менеджером за контактами:
+380 68 986 27 87
hr@checkdom.ua